LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

Prévu bewind en beheer

Welkom op de site van Prévu bewind en beheer.


Prévu bewind en beheer is een jonge organisatie die is opgericht om mensen te helpen, te begeleiden en te ondersteunen op het vlak van persoonlijke geldzaken.

Als uzelf of iemand die u kent, moeite heeft met het op orde houden van de persoonlijke administratie dan kunt u
Prévu bewind en beheer
inschakelen.

Prévu bewind en beheer
kan u helpen om uw administratie op orde te krijgen. Vervolgens kunnen wij er samen voor gaan zorgen dat u gaat leren uw administratie bij te houden en vooruit te kijken en te sparen.

Deze begeleiding kan voor een kortere of langere periode zijn. Vooraf zullen wij hier samen afspraken over maken. Gedurende het traject houden wij samen in de gaten hoe een en ander verloopt.

Als er sprake is van langdurige en/of blijvende medische of psychische problemen waardoor de persoonlijke geldzaken niet op orde zijn, dan kan beschermingsbewind een mogelijkheid zijn.
Beschermingsbewind wil zeggen dat het beheer over de inkomsten en uitgaven door een bewindvoerder overgenomen gaan worden. Dit is een grote beslissing in iemands leven en zal daarom altijd voorgelegd worden aan een rechter. De rechter beslist of Prévu bewind en beheer het bewind zal gaan uitvoeren.

Prévu bewind en beheer informeert en adviseert u graag in een persoonlijk gesprek. Het eerste gesprek is vrijblijvend en gratis.

Via onderstaand formulier kunt u een gesprek of aanvullende informatie opvragen.

Prévu bewind en beheer richt zich op het beheren van het inkomen en de uitgaven van mensen. Er zijn allerlei verschillende redenen waarom mensen niet in staat zijn dit op verantwoorde wijze te doen. Prévu wil voor deze mensen een gereedschap zijn met als doel: rust, regelmaat, stabiliteit en voorspelbaarheid in uw geldzaken.

Door het verlies van een baan, door ziekte of arbeidsongeschiktheid, door een lichamelijke of geestelijke beperking of door ouderdom zijn mensen soms niet in staat overzicht te houden over hun financiën. Hierdoor geven zij teveel uit. Of zij betalen juist hun lasten te laat of helemaal niet. De administratie is een te grote opgave geworden. Prévu bewind en beheer kan ervoor zorgen dat uw rekeningen op tijd betaald gaan worden en dat u elke week geld ontvangt voor uw boodschappen.

Problemen met uw geldzaken staan vaak niet op zichzelf. Er zijn vele redenen die eraan bijdragen dat uw geldzaken niet goed lopen. Daarvoor is mogelijk hulpverlening aanwezig. Prévu bewind en beheer wil samen met de hulpverlening gaan bepalen op welke wijze u het beste geholpen kunt worden. Doordat Prévu bewind en beheer uw geldzaken op zich neemt, kunt u zich gaan richten op andere zaken die uw aandacht vragen.

Prévu bewind en beheer zal het beheer over uw geld uitvoeren op basis van maatwerk. Immers, uw situatie is niet gelijk aan die van iemand anders. Prévu streeft naar een duidelijke communicatie met u en heeft als uitgangspunt elkaar op een fatsoenlijke en respectvolle manier te behandelen.

Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek en een intakegesprek zal er een keuze gemaakt gaan worden voor een van de volgende producten:


Budgetadvies


U wilt uw administratie op orde krijgen, overzicht hebben en begeleiding krijgen om weer goed van start te gaan. Naast de eerste twee gesprekken krijgt u gedurende de drie volgende maanden begeleiding op basis van één gesprek per maand. Indien nodig kan hiervan afgeweken worden.


Budgetbegeleiding


U wilt uw administratie op orde krijgen, overzicht hebben en begeleiding krijgen om te leren hoe u met uw eigen financiële situatie om kunt gaan en de controle vast kunt  houden. Naast de eerste twee gesprekken krijgt u gedurende vier tot twaalf maanden begeleiding op basis van één gesprek per maand. Indien nodig kan hiervan afgeweken worden.

Tijdens de vervolggesprekken zullen wij onder andere de volgende zaken bespreken:

Ø    Hoe is de voorliggende maand verlopen?
Ø    Waarom is dit zo verlopen?
Ø    Bent u afspraken nagekomen?
Ø    Hoe ziet de komende maand er uit?
Ø    Op welke manier gaat u knelpunten oppakken?


Bewindvoering


Bewindvoering wordt ook beschermingsbewind genoemd. Dit bewind wordt altijd aangevraagd bij de rechtbank. De rechter zal per vonnis aangeven of u onder bewind gesteld wordt. U kunt dit zelf aanvragen bij rechtbank, via uw hulpverlener en/of via Prévu bewind en beheer. De wet geeft aan dat er een aantal specifieke redenen zijn om onder bewind gesteld te worden. Als een of meer van de volgende redenen voor u van toepassing zijn dan kunt u bewindvoering aanvragen:

1.    Fysieke beperkingen
2.    Psychische beperkingen
3.    Geldverspilling
4.    Problematische schulden
5     Een combinatie van deze punten

Als u onder bewind gesteld wordt dan betekent dat de bewindvoerder het beheer over uw geld en goederen krijgt. U geeft het beheer over uw inkomen en uitgaven over aan de bewindvoerder en deze beslist hoe en wat er met uw geld gedaan zal worden. Prévu bewind en beheer zal dit zoveel mogelijk afstemmen op uw persoonlijke situatie. Prévu bewind en beheer stelt echter prioriteiten die leidend zijn voor het beheer van uw geld. Zie hiervoor het reglement voor beheer hiernaast.

Beschermingsbewind wordt minimaal opgestart voor een periode van vijf jaar. Er kunnen echter redenen zijn om dit korter of langer te laten duren. Het opheffen van het bewind wordt ook door een rechter uitgesproken. Tot het moment van uitspraak staat u onder bewind.

Uitgebreide informatie kunt u vinden door het document hiernaast te openen.

In de op te stellen begroting van uw inkomsten en uitgaven zal rekening gehouden worden met de kosten van het budgetadvies, budgetbegeleiding of bewind.

Start:
Alle diensten van Prévu bewind en beheer starten met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek leren wij elkaar eerst een beetje kennen. Vervolgens bespreken wij samen wat uw situatie is en wat u wilt dat Prévu voor u gaat doen. Als u besluit om uw samenwerking met Prévu bewind en beheer te starten volgt er een intakegesprek.

Intake:
Tijdens het intakegesprek zal Prévu bewind en beheer uw administratie met u doornemen en bespreken. Vervolgens zal er een maandoverzicht (budgetplan) opgesteld worden van de inkomsten en uitgaven. Op basis van het budgetplan zal er een prognose opgesteld worden van uw  inkomsten en uitgaven over de komende 3 tot 12 maanden. Bij het opstellen van deze planning zal gekeken worden naar de volgende aspecten:

Ø    Inkomsten
Ø    Toeslagen
Ø    Eventuele overige rechten
Ø    Alle uitgaven
Ø    Achterstanden
Ø    Schulden
Ø    Boetes
Ø    Belastingzaken

Uit dit financiële plan zal blijken waar uw mogelijkheden en knelpunten zitten. Vervolgens kijken wij samen op welke wijze u met deze punten verder kunt gaan. Op basis van deze analyse zal besloten worden welke van de volgende diensten in uw situatie het beste passen.

Budgetadvies en budgetbegeleiding:


Kennismakingsgesprek:    geen vergoeding

Intake:    € 211,75 incl. BTW (€175,00 ex BTW)


Voor de verdere werkzaamheden wordt gerekend op basis van een uurtarief.

Uurtarief:    € 42,35 incl. BTW (€ 35,00 ex BTW)

Voor gereden kilometers wordt tot een afstand van 10 km tussen de vestigingsplek van Prévu bewind en beheer en het gespreksadres geen vergoeding verrekend. Indien dit meer is, zal op basis van € 0,19 per km een verrekening plaatsvinden over de hele reisafstand per retour.

Voor de gewerkte uren ontvangt u elke maand een verantwoording en factuur.


Beschermingsbewind


Voor beschermingsbewindvoering worden de tarieven elk jaar vastgesteld door het LOVCK. Prévu bewind en beheer zal deze tarieven hanteren.

Alle kosten van het bewind worden door de cliënt zelf betaald. Soms is het mogelijk dat de kosten van het bewind vergoed worden uit de bijzondere bijstand. Prévu bewind en beheer zal dit voor u onderzoeken en indien van toepassing voor u aanvragen.

Onview is het systeem waarmee Prévu bewind en beheer uw geldzaken beheert. Via onderstaande link kunt u inloggen op Onview en uw eigen geldzaken in de gaten houden:

Mijn Onview

Correspondentie:                                            
Prévu bewind en beheer                               
Postbus 50063
8002 LB Zwolle

Bezoek:
Alleen volgens afspraak

Mail: via onderstaand contactformulier


Contactfomulier: