Werkwijze

Start:
Alle diensten van Prévu bewind en beheer starten met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek leren wij elkaar eerst een beetje kennen. Vervolgens bespreken wij samen wat uw situatie is en wat u wilt dat Prévu bewind en beheer voor u gaat doen. Als u besluit om uw samenwerking met Prévu bewind en beheer te starten volgt er een intakegesprek.

Intake:
Tijdens het intakegesprek zal Prévu bewind en beheer uw administratie met u doornemen en bespreken. Vervolgens zal er een maandoverzicht (budgetplan) opgesteld worden van de inkomsten en uitgaven. Op basis van het budgetplan zal er een prognose opgesteld worden van uw inkomsten en uitgaven over de komende 3 tot 12 maanden. Bij het opstellen van deze planning zal gekeken worden naar de volgende aspecten:

  • Inkomsten
  • Toeslagen
  • Eventuele overige rechten
  • Alle uitgaven
  • Achterstanden
  • Schulden
  • Boetes
  • Belastingzaken

Uit dit financiële plan zal blijken waar uw mogelijkheden en knelpunten zitten. Vervolgens kijken wij samen op welke wijze u met deze punten verder kunt gaan. Op basis van deze analyse zal besloten worden welke van de volgende diensten in uw situatie het beste passen.

Prévu bewind en beheer

Website door WEBCOMP online media