Prévu bewind en beheer richt zich op het beheren van het inkomen en de uitgaven van mensen. Er zijn allerlei verschillende redenen waarom mensen niet in staat zijn dit op verantwoorde wijze te doen. Prévu bewind en beheer wil voor deze mensen een gereedschap zijn met als doel: rust, regelmaat, stabiliteit en voorspelbaarheid in uw geldzaken.

Door het verlies van een baan, door ziekte of arbeidsongeschiktheid, door een lichamelijke of geestelijke beperking of door ouderdom zijn mensen soms niet in staat overzicht te houden over hun financiën. Hierdoor geven zij teveel uit. Of zij betalen juist hun lasten te laat of helemaal niet. De administratie is een te grote opgave geworden. Prévu bewind en beheer kan ervoor zorgen dat uw rekeningen op tijd betaald gaan worden en dat u elke week geld ontvangt voor uw boodschappen.

Problemen met uw geldzaken staan vaak niet op zichzelf. Er zijn vele redenen die eraan bijdragen dat uw geldzaken niet goed lopen. Daarvoor is mogelijk hulpverlening aanwezig. Prévu bewind en beheer wil samen met de hulpverlening gaan bepalen op welke wijze u het beste geholpen kunt worden. Doordat Prévu bewind en beheer uw geldzaken op zich neemt, kunt u zich gaan richten op andere zaken die uw aandacht vragen.

Prévu bewind en beheer zal het beheer over uw geld uitvoeren op basis van maatwerk. Immers, uw situatie is niet gelijk aan die van iemand anders. Prévu bewind en beheer streeft naar een duidelijke communicatie met u en heeft als uitgangspunt elkaar op een fatsoenlijke en respectvolle manier te behandelen.

Prévu bewind en beheer