Handige links

Cliënten login
Via deze link kan je als cliënt van Prévu bewind en beheer inloggen in je eigen dossier. Inloggegevens kun je bij ons opvragen.

NIBUD
Zoekt u informatie, praktische tips, berekeningen en testjes over geld? Het Nibud is in Nederland hét kenniscentrum op het gebied van de huishoudfinanciën.

Berekenuwrecht.nl
Op deze pagina kunt u nakijken voor welke landelijke of gemeentelijke regelingen u eventueel in aanmerking komt.

Schuldinfo
Deze website voorziet in alle informatie over zaken die te maken hebben met het hebben van schulden. U kunt hier ook uw beslagvrije voet uitrekenen.

Beschermingsbewind
Via deze link komt u op de website van de rijksoverheid. Hier staat duidelijk omschreven wat beschermingsbewind inhoud.

Register op rechtspraak.nl
Dit is een register waarin mensen staan opgenomen die onder curatele en/of bewind staan. Niet iedereen die onder curatele en/of bewind staat, wordt hierin gemeld. Het betreft alleen specifieke cliënten.

Inkassokosten
Met deze tool kunt u op een makkelijke manier uw incassokosten berekenen.

Facebook pagina Prévu bewind en beheer
Meer informatie van Prévu bewind en beheer op de Facebook pagina.

Prévu bewind en beheer