Diensten

Bewindvoering

Bewindvoering wordt ook beschermingsbewind genoemd. Dit bewind wordt altijd aangevraagd bij de rechtbank. De rechter zal per vonnis aangeven of u onder bewind gesteld wordt.
U kunt dit zelf aanvragen bij rechtbank, via uw hulpverlener en/of via Prévu bewind en beheer. De wet geeft aan dat er een aantal specifieke redenen zijn om onder bewind gesteld te worden. Als een of meer van de volgende redenen voor u van toepassing zijn dan kunt u bewindvoering aanvragen:

  1. Fysieke beperkingen
  2. Psychische beperkingen
  3. Geldverspilling
  4. Problematische schulden
  5. Een combinatie van deze punten

Als u onder bewind gesteld wordt dan betekent dat de bewindvoerder het beheer over uw geld en goederen krijgt. U geeft het beheer over uw inkomen en uitgaven over aan de bewindvoerder en deze beslist hoe en wat er met uw geld gedaan zal worden. Prévu bewind en beheer zal dit zoveel mogelijk afstemmen op uw persoonlijke situatie. Prévu bewind en beheer stelt echter prioriteiten die leidend zijn voor het beheer van uw geld. Zie hiervoor het reglement voor beheer hiernaast.

Beschermingsbewind wordt minimaal opgestart voor een periode van vijf jaar. Er kunnen echter redenen zijn om dit korter of langer te laten duren. Het opheffen van het bewind wordt ook door een rechter uitgesproken. Tot het moment van uitspraak staat u onder bewind.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer gaat Prévu bewind en beheer uw inkomsten en uitgaven overnemen. Het doel hiervan is om alles op orde en rustig te krijgen. Na verloop van tijd is het de bedoeling dat u langzaam zaken zelf overneemt.
Budgetbeheer betekent dat u zelf ook de nodige zaken moet doen. Daar worden vooraf afspraken over gemaakt.

Budgetadvies en -begeleiding

U wilt uw administratie op orde krijgen, overzicht hebben en weer controle krijgen over uw geldzaken.

Eerst stellen wij samen een budgetplan op. Als dit helemaal helder is dan richten wij uw inkomsten en uitgaven hierop in. Tijdens verschillende gesprekken (bijv 1 x per maand) proberen wij de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe is de voorliggende maand verlopen?
  • Waarom is dit zo verlopen?
  • Bent u afspraken nagekomen?
  • Hoe ziet de komende maand er uit?
  • Op welke manier gaat u knelpunten oppakken?

De duur van het traject bepalen wij vooraf. Als dat nodig is dan kan het verlengd worden. De kosten van dit traject worden uiteraard meegenomen in het budgetplan.

Mentorschap

Mentorschap wil zeggen dat er iemand naast je komt staan die jou begeleidt en adviseert over vele zaken die je in je leven tegenkomt. Dat kunnen hele persoonlijke zijn. Dat kunnen vragen zijn over zorg, begeleiding, sociale, psychische of maatschappelijke zaken.
Een mentor zal je adviseren en begeleiden in het maken van goede keuzes. Soms neemt de mentor de beslissing voor jou.

Een mentor wordt aangesteld door de rechtbank. De aanvraag hiervoor kunnen wij samen met jou opstellen en indienen.

Prévu bewind en beheer